· Detalle de cita de Alburnus alburnus
Fecha de observación: 2003-04-23
Localidad: Embalse Sant Ponç (Cardener-Llobregat)
Provincia: Barcelona
UTM completa:
Notas del observador:

433 ejemplares capturados durante el muestreo de distintos embalses catalanes. Las longitudes totales van desde 59 a 182 mm.

Métodos utilizados: pesca éléctrica en embarcación para el litoral i redes-gillnets para la zona limnética.

Ref.: Carol, J., Benejam, L., Pou, Q., Zamora, L. & García Berthou, E. 2003. Primera citació de brema blanca (Abramis bjoerkna) a Catalunya i noves introduccions de peixos exòtics (Alburnus alburnus, Sander lucioperca i Silurus glanis) en diverses conques catalanes. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 71: 135-136.

Añadir cita | Editar cita | Borrar